Möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté

Nästa möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté hålls via Skype tisdag den 28 augusti 2018 kl 13.00-15.00. Agenda kommer att skickas ut ca två veckor i förväg.