Fermator Nordic AB ny medlem i Hissförbundet

Hissförbundet välkomnar nya medlemmen Fermator Nordic AB.

Läs mer om företaget på http://www.fermatornordic.se/